Vlakwa

De Grote Waterenquête

Neem deel als

Over de Waterenquête

Water leeft, dat tonen de vele steden en gemeenten die zich hebben ontwikkeld langs het water. Denk ook aan de toenemende recreatie op en rond het water, scheepvaart en de vestiging van bedrijven die water gebruiken in hun productieproces.

Stel je nu jouw buurt voor, waar groene paden langs het water je van en naar je werk brengen, waar duurzame landbouw en industrie hand in hand gaan met zachte recreatie en natuur. Een buurt waar iedereen trots is om te werken en te wonen.

Het zichtbaar maken van de impact van goed en slecht gedrag bij burgers, bedrijven, landbouwers, gemeenten, kan bijdragen om dit toekomstbeeld te realiseren net als een beleid dat goede initiatieven effectief beloont en fout gedrag ontraadt.

Met deze enquête, wensen we hier inzicht te verwerven en een aantal beleidsopties voor de Vlaamse Overheid te verkennen.

Het invullen van deze enquête duurt slechts enkele minuten.

Uw antwoorden zullen door het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) vertrouwelijk worden behandeld.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dirk Van der Stede
CEO VLAKWA

Dirk Van der Stede